Gdje se nalazite: Početna >>  Program

O društvu

PROGRAM DRUŠTVA

U svojem programu društvo ima bogat repertoar pjesama i plesova te običaja svoga kraja.

PJESME BEZ MUZIČKE PRATNJE:

 1. Svi se venci venu
 2. Lipa moja ditelina trava
 3. Gojila Marica
 4. Kraj bunara
 5. Izrasla je kopriva
 6. Pokraj puta vrba prolistuje
 7. Ej majka Maru preko vode zvala
 8. Oj Korano
 9. Gledam bajnu zoru
 10. Čija je ono zvijezda
 11. Što se ono tamo bijeli
 12. Hrani majka
 13. Oj livado rosna travo
 14. Oj jesenske duge noći
 15. Lipo ti je rano uraniti
 16. Jedne divne majske noći
 17. Mi smo braćo hrvatskog djeca koljena
 18. Djevojka je zelen bora sadila
 19. Što je uzrok moj dragane

 

PJESME SA MUZIČKOM PRATNJOM:

 1. Sveta zemlja
 2. Lipe naše sinokoše
 3. Stal sam se zarana
 4. Išla je djevojka
 5. Po livadi pala kiša rosulja
 6. Lipa moja goro zelena
 7. Oj javore
 8. Bilo je govora
 9. Kad sam sinoć s dragim
 10. Majka Mari kose plela
 11. Djevojčica rože brala
 12. Kiša pada rosna trava
 13. I od majke i od Boga
 14. Oj ljubavi moja nevjero
 15. Po zelenoj livadi

 

ŠETANA KOLA

 1. Tri koraka
 2. Žito žela
 3. Izvor voda
 4. Ječam žela
 5. Selo moje
 6. Pitaju me
 7. Ja na paši

 

PLESOVI BEZ PJESME

 1. Poljka
 2. Đikalica
 3. Drmeš uz rozganje

 

Društvo je uvježbalo i običaje svog kraja:

 1. Svadba
 2. Perušanje kukuruze
 3. Pranje robe na Korani
 4. Prelo
 5. Žetva
 6. Božićni običaji

 

FOTOGRAFIJE OBIČAJA

Pranje robe

Žetva

Božićni običaji